K-CO น้ำมันสนเชียงใหม่ 100%

น้ำมันสน / K-CO


K-CO น้ำมันสนเชียงใหม่ 100%

K-CO Turpentine น้ำมันสนเชียงใหม่ 100%

ประโยชน์

เป็นน้ำมันสำหรับผสมสีเคลือบเงา สีน้ำมันทุกชนิด วานิชใน วานิชนอก สีรองพื้นเหล็กกันสนิม สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สีหมึกพิมพ์ ย้อมไม้ ใช้ล้างคราบน้ำมันเครื่อง และล้างคราบหมึกพิมพ์บางชนิด เป็นน้ำมันให้ความเงางามของสี

คำเตือน

เป็นวัตถุไวไฟ ควรเก็บไว้ในที่ที่มิดชิด ให้ห่างจากมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสูดดมกลิ่น ไม่ควรให้ถูกผิวหนัง ระวังอย่าให้เข้าปาก และห้ามรับประทานเป็นอันขาด และปิดภาชนะบรรจุให้สนิทหลังจากการใช้งานทุกครั้ง

Back