บริษัท กมลชัย เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท กมลชัย เทรดดิ้ง จำกัด

ผลิตและจำหน่ายทินเนอร์ น้ำมันผสมสีต่างๆ

กมลชัย เทรดดิ้ง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ตุลาคม 2542 ด้วยการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล ภายใต้ชื่อการค้าว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชัยเทรดดิ้ง เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายทินเนอร์ สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานเฟอร์นิเจอร์ ทินเนอร์สำหรับงานทั่วไป ทินเนอร์แห้งช้า สำหรับงานอุตสาหกรรม น้ำมันสน น้ำมันซักแห้ง เมทิลแอลกอฮอล์ น้ำมันก๊าดแท้ และน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว ภายใต้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า K-CO, DUMBO, J-GO, CSC โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ทินเนอร์ของเราจึงมีหลายระดับ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ให้ตรงกับงาน จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถตอบสนองความต้องการ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของลูกค้าได้

ประวัติความเป็นมา

  • ก่อตั้ง หจก.กมลชัยเทรดดิ้ง

  • จดทะเบียน บจก.กมลชัยเทรดดิ้ง