อื่นๆ

สินค้าอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil), กาวลาเท็กซ์งานไม้ปาร์เก้ (DUMBO Adhesive Latex), เมทิล แอลกอฮอล์ (Methanol), Isopropyl Alcohol, ทินเนอร์ผสมสีอบ, Acetone, Thinner PVC 631, Thinner PVC 532, Thinner PVC 1294, Ethyl Acetate