ทินเนอร์ ประเภท 3

ทินเนอร์ ประเภท 3 ทินเนอร์ ซีเอสซี/ดัมโบ้/เค-โก้ AAA 100% ใช้สำหรับงานทั่วไป ใช้ผสมให้เจือจาง และลดความหนืด ใช้ล้างเครื่องมือแปรงทาสี และเครื่องมือพ่นเป็นสารผสมชนิดเอนกประสงค์ โดยมีส่วนประกอบ เป็นสารประกอบของเคมีน้ำมันประเภท คีโตน อะซิเตท อีสเตอร์ รวมทั้งสารไฮโดรคาร์บอนอีกหลายชนิด